Banner top Banner top

Trọn Bộ Tài Liệu Phật Giáo Giúp An Yên, Hạnh Phúc Từ Tâm Và Cải Tạo Vận Mệnh

Hann Phạm
Thứ Bảy, 23/03/2024

I. Trọn Bộ Tài Liệu Phật Giáo Giúp An Yên, Hạnh Phúc Từ Tâm Và Cải Tạo Vận Mệnh

1. Tứ Diệu Đế Và Bát Chánh Đạo:

https://youtu.be/S0g5iSzv43s?si=4R_X4fiw8jEI0P5B

2. Trọn bộ phim Cuộc đời Đức Phật:

https://www.youtube.com/watch?v=FUctmWyZ7ws&list=PL1CW5kuBDKSkqP9lslVgGrg_PHzPUv5tG

3. Trọn bộ Kinh Pháp Cú

https://www.youtube.com/watch?v=wgZe3NRilCk

4. Những lời Phật dạy

https://www.youtube.com/watch?v=-WL7gE5gd5E https://www.youtube.com/watch?v=OPpcXg6nfWk

5. 32 Lời Vàng Phật dạy Giúp Cải Tạo Vận Mệnh:

https://www.youtube.com/watch?v=c8yorsWcl1Y&t=1368s&pp=ygUSbOG7nWkgcGjhuq10IGThuqF5

6. Lời Phật Dạy An Lòng, Ngủ Ngon, Tiêu Tan Muộn Phiền:

https://youtu.be/iWeR-qataSQ?si=Gbk1zVtGIM_qxAOd

Viết bình luận của bạn